Een attest of een dringend herhaalvoorschrift kan u aanvragen per mail op bieke.deconinck@telenet.be.
Ik doe mijn best om  deze aanvragen  tijdens mijn pauzes te beantwoorden. Dan stuur ik een mail terug wanneer het gevraagde voorschrift zal klaarliggen om te komen afhalen in de wachtzaal.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Voor het invullen van  formulieren bv van de FOD of pre-operatief is echter tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Via e-mail kan ik geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kan ik geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.