QUARANTAINE (DIT BETEKENT DAT JE JE PREVENTIEF AFZONDERT, OM EEN MOGELIJKE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TE BEPERKEN).

Volledig gevaccineerde hoog risicocontacten moeten niet in quarantaine gaan maar dienen strikt preventieve maatregelen (inzake mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) toe te passen tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een volledig gevaccineerde is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft ontvangen, of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat. Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd.

Deels gevaccineerde hoog risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een deels gevaccineerde persoon is een persoon die langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft gekregen en nog geen boosterprik heeft ontvangen.

Niet-gevaccineerde hoog risicocontacten dienen 10 dagen in quarantaine te gaan; vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Niet-gevaccineerde personen zijn al diegenen die niet vermeld zijn in de definities onder punten 5 en 6.

Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze volwassene, maw wanneer één van de volwassenen aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is ook het kind aan quarantaine onderworpen is.

ISOLATIE (DIT BETEKENT DAT JE THUIS BLIJFT ALS JE ZIEK BENT OF POSITIEF TESTTE OP HET CORONAVIRUS)

Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de duur van isolatie tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet gevaccineerde personen.

Voor gehospitaliseerden (onder andere isolatie van 14 dagen) en immunogecompromitteerden (onder andere isolatie 21 dagen) blijven de huidige isolatieregels van kracht.

Voor asymptomatische personen en personen met milde klachten wordt de duur van de isolatie verkort tot 7 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten), met nadien nog 3 dagen het nemen van extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij er continu een masker moet gedragen worden (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn.

In collectiviteiten voor kwetsbare personen (zoals woonzorgcentra) wordt de duur van isolatie voor asymptomatische bewoners of bij milde klachten verkort van 14 dagen naar 10 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten). Voor zorgpersoneel van deze collectiviteiten is de duur van isolatie ook 7 dagen, met nadien verplicht dragen van een FFP2 masker (zonder ventiel) op de werkvloer.

Er wordt benadrukt dat ernstig immunogecompromitteerden uiterst kwetsbaar zijn en dus dat contact met hen uiterst voorzichtig moet gebeuren.

Deze maatregelen treden in werking vanaf maandag 10 januari 2022. Immers, op dit moment is de testcapaciteit nog voldoende. De nieuwe maatregelen moeten ook nog technisch en communicatief grondig uitgewerkt worden (bijvoorbeeld aanpassingen van scripts en sms-berichten, quarantaine-attesten, opleiden van call agents, informeren van huisartsen, overgang van de huidige naar de nieuwe maatregelen, …) vooraleer deze kunnen worden toegepast. Tot en met 9 januari 2022 blijven dus de huidige maatregelen van kracht en moeten zij ook volledig worden uitgevoerd. Dit betekent dat een quarantaine die start op 9 januari nog moet worden toegepast volgens de regels die op die dag golden.

 

Domus Medica lanceert vandaag een nieuwe website: mijncoronatest.be. Huisartsen kunnen deze website communiceren naar patiënten om hen de weg te wijzen naar de juiste tool, bijvoorbeeld om een testcode aan te vragen of om de resultaten van hun coronatest te raadplegen.

Tegelijkertijd stellen we echter vast dat patiënten nog regelmatig naar hun huisarts bellen, omdat ze hun weg niet vinden in het kluwen van websites. Nochtans zijn er vandaag diverse tools beschikbaar, waarmee patiënten zonder tussenkomst van hun huisarts een testcode kunnen aanvragen en hun testresultaat kunnen raadplegen. Ter ondersteuning van de huisartsen en om een antwoord te bieden op deze vragen, ontwikkelde Domus Medica daarom de website mijncoronatest.be.

Met deze website wensen we de tools, die vandaag beschikbaar zijn voor burgers om zelf testcodes aan te maken en testresultaten te raadplegen, beter bekend en toegankelijker te maken. Huisartsen kunnen de link delen met hun patiënten en hen zo wegwijs maken met webpagina’s, zoals de Self Assessment Testing (SAT) of MijnGezondheid.be. Verder bevat de website ook contactgegevens van belangrijke instanties waar burgers terecht kunnen met vragen over contactopvolging, coronacertificaten, vaccinatie of algemene vragen over COVID-19.